AdCreative-logotyp

Prova 100 % gratis i 7 dagar. Avbryt när som helst

Integritetspolicy

AdCreative.ai har åtagit sig att skydda användarnas personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") i enlighet med franska och europeiska bestämmelser, särskilt den franska dataskyddslagen från 1978, med senare ändringar, och den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016 (GDPR).

Denna policy beskriver våra regler för dataskydd. I synnerhet beskrivs hur uppgifter samlas in och behandlas och hur användare kan utöva sina rättigheter.

Vi tillämpar en strikt policy för att säkerställa skyddet av dina uppgifter enligt följande:

 • Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.
 • Vi ser till att dina personuppgifter alltid är säkra

Politikens räckvidd

Denna policy kompletterar avtalet om användarvillkor. Den omfattar användningen av:

 • Vår webbplattform AdCreative.ai och tjänster som är tillgängliga från denna plattform.
 • AdCreative.ai följer Google API Services Policy för användardata, inklusive krav på begränsad användning, vilket säkerställer ansvarsfull användning och överföring av data som erhållits via Google API:er. För mer information, besök Google API Services Användardatapolicy.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige är ADYOUNEED SAS, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 1 000,00 euro, registrerat i handels- och företagsregistret i PARIS under nummer 843 804 899 och vars huvudkontor ligger på ADYOUNEED 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS FRANKRIKE.

Typer av insamlade uppgifter

De uppgifter som samlas in på plattformen är de som gör det möjligt för AdCreative.ai att identifiera användare direkt eller indirekt, men också de som gör det möjligt att använda de tjänster som AdCreative.ai erbjuder (publicering av innehåll och kommentarer, anordnande av tävlingar, ...).

Detta kan omfatta personuppgifter som efternamn, förnamn, e-postadress, postadress, faktureringsadress, telefonnummer, födelsedatum, kön, bilder eller anslutningsuppgifter som IP-adress och webbläsardata som cookies.

Användare som meddelar en tredje parts personuppgifter måste bekräfta att de har den tredje partens samtycke till att dessa uppgifter utnyttjas av plattformen, publiceras och/eller sprids på plattformen.

Syftet med behandlingen

De personuppgifter som samlas in på plattformen används för följande ändamål:

 • Registrering (skapande av användarkontot) och autentisering av användaren;
 • Upprättande och användning av de tjänster som erbjuds av AdCreative.ai;
 • Analys av användarens konto för att ge användaren en personlig och tillfredsställande tjänst, för att säkerställa kundrelationen, för att genomföra undersökningar om tillfredsställelse och/eller utvärdering av de tjänster som erbjuds av AdCreative.ai;
 • Tillhandahålla stödverktyg som är anpassade till användarnas behov;
 • Förbättring av plattformens kvalitet, de tjänster som AdCreative.ai erbjuder och funktionaliteten hos de tjänster som AdCreative.ai erbjuder;
 • Införande och förvaltning av redovisningsverktyg (fakturering, bokföring);
 • Plattformshantering, användarverksamhet, begäran om användarrättigheter (rätt till tillgång, rättelse, radering, invändning, begränsning och portabilitet), tvister och tvister som rör användning av plattformen och de tjänster som erbjuds av AdCreative.ai;
 • Utföra tekniska operationer för kommersiella ändamål som rör prospektering och värvning, urval av användare i syfte att utföra prospekterings- och lojalitetsåtgärder, berikning av användardata;
 • Utveckling av handelsstatistik och organisation av säljfrämjande åtgärder;
 • Interaktion med sociala nätverk;
 • Sändning av nyhetsbrev och meddelanden i kommersiellt syfte;
 • Insamling av användarnas åsikter och kommentarer.

Dessutom kan AdCreative.ai sannolikt också använda de insamlade uppgifterna för att uppfylla sina rättsliga och/eller lagstadgade skyldigheter.

Samtycke

Sekretesspolicyn görs systematiskt tillgänglig för användarna när de registrerar sig på plattformen. Genom att skapa ett konto och/eller begära att få ta del av nyhetsbrevet godkänner användaren uttryckligen, fullt ut och fullständigt denna sekretesspolicy.

Genom att meddela sina personuppgifter till AdCreative.ai godkänner användaren att hans personuppgifter lagras och behandlas av AdCreative.ai och/eller dess partner.

VIKTIGT: ANMÄRKNING TILL ANVÄNDARNA

ALL NAVIGERING PÅ PLATTFORMEN EFTER OFFENTLIGGÖRANDET AV DENNA SEKRETESSPOLICY ÄR GODTAGBAR OM DEN INTE ÄR RESERVERAD.

Om användaren vill återkalla sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter, begära radering av personuppgifter, begära överföring av personuppgifter och/eller har någon annan begäran som rör vår integritetspolicy, skicka ett e-postmeddelande till följande adress: legal@AdCreative.ai.

Mottagare av uppgifter

Mottagarna av de personuppgifter som samlas in på plattformen är i första hand AdCreative.ai.

När det är absolut nödvändigt för behandlingens syfte överförs de insamlade uppgifterna till våra processorer och partners som deltar i tillhandahållandet av våra tjänster.

Dessutom kan dina uppgifter på begäran lämnas ut till behöriga myndigheter för rättsliga förfaranden, för begäran om information från myndigheterna eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Lagersäkerhet och internationell överföring

De uppgifter vi samlar in lagras på servrar från Amazon Web Services som garanterar en hög säkerhetsnivå. Dessa servrar finns i Europeiska unionen, på Irland.

Överföring från tredje part

För tjänstens ändamål kan vi överföra vissa av dina uppgifter till våra underleverantörer, av vilka vissa är belägna utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I så fall ser vi till att de är belägna i ett land som av Europeiska unionen anses lämpligt för skydd av uppgifter och, om underleverantörerna är belägna i USA, att de omfattas av avtalet om skölden för skydd av privatlivet. Om så inte är fallet ber vi dem att genom avtal förbinda sig att genomföra likvärdiga åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter (Europeiska kommissionens standardklausuler).

AdCreative.ai respekterar användarnas integritet genom att inte dela data med externa tredje parter för AI-behandling. Alla AI-modeller utvecklas och körs internt, vilket säkerställer full kontroll över datahantering och integritet.

Säkerhet

Överföringen av dina uppgifter via Internet är säkrad via en HTTPS-anslutning som skyddas av ett SSL-certifikat (SHA-256 / RSA-kryptering). Tillgången till ditt AdCreative.ai-konto är säkrad genom ditt användarnamn och lösenord som måste vara tillräckligt starka och inte delas. För de mest känsliga åtgärderna använder vi ett system för 2-faktorsautentisering. Detta uppnås genom att du måste bekräfta åtgärderna med en 6-siffrig kod som du får via SMS eller som genereras av en tredjepartsapplikation.

Lagringsperiod för uppgifter

De personuppgifter som samlas in av användarna sparas under en period av 180 dagar från det att tillgången till de tjänster som erbjuds av AdCreative.ai inaktiveras, med undantag för de uppgifter som AdCreative.ai behöver behålla som bevis, för juridiska eller administrativa ändamål eller i enlighet med gällande lagstiftning.

Som ett undantag från ovanstående punkt informeras användarna om att:

 • Insamlade faktureringsuppgifter (inklusive uppgifter om användarkonton i AdCreative.ai:s faktureringssystem) sparas i fem (5) år;
 • Fakturor som är kopplade till användarkonton sparas i tio (10) år i enlighet med artikel L.123-22 i den franska handelslagen;
 • Cookies sparas i högst tretton (13) månader efter det att de för första gången har placerats i användarens terminalutrustning.

Cookies

AdCreative.ai och dess partner använder cookies och taggar för att skilja dig från andra användare när du använder vår webbplats. När du konsulterar vår plattform kan information om din enhets (dator, surfplatta, smartphone etc.) navigering på vår plattform/applikation sparas i "Cookies"-filer som installerats på din enhet, i enlighet med de val som du har gjort när det gäller cookies och som du kan ändra när som helst.

Vad är syftet med de cookies som används på plattformen?

Endast den som utfärdar en cookie är ansvarig för att läsa eller ändra den information som finns i cookien.

Cookies som vi använder på vår plattform:

När du loggar in på vår plattform kan vi, i enlighet med dina val, installera olika cookies på din enhet så att vi kan känna igen din webbläsares webbläsare under den aktuella cookiens giltighetstid. De cookies som vi använder används för de syften som beskrivs nedan. Installationen av cookies beror på det val som du uttrycker genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan uttrycka ditt val när som helst. Behållningsperioden för informationen i cookien är 13 månader.

Cookies som vi utfärdar gör det möjligt för oss att:

 • erbjuda riktade annonser som är anpassade till dina intressen;
 • generera statistik och volymer av trafik och användning av olika objekt på vår plattform (ämnen och innehåll som besöks, rutt), vilket gör det möjligt för oss att förbättra intresset och ergonomin i våra tjänster;
 • anpassa presentationen av vår plattform till din terminal (språk som används, skärmupplösning, operativsystem etc.) under dina besök på vår plattform, beroende på din enhets maskinvara och programvara för visualisering;
 • spara information om ett formulär som du har fyllt i på vår plattform (registrering eller tillgång till ditt konto) eller om produkter, tjänster eller information som du har valt på vår plattform (prenumererade tjänster, innehåll i en kundvagn osv.);
 • ge dig tillgång till reserverade och personliga utrymmen på vår plattform, t.ex. ditt konto, med hjälp av inloggningar eller uppgifter som du eventuellt tidigare har anförtrott oss;
 • genomföra säkerhetsåtgärder, till exempel när du ombeds att återansluta dig till ett innehåll eller en tjänst efter en viss tidsperiod.

Dina valmöjligheter när det gäller cookies

Det finns flera sätt att hantera cookies. De inställningar du gör kan ändra din surfning på Internet och dina villkor för tillgång till vissa tjänster som kräver användning av cookies. Du kan när som helst välja att uttrycka och ändra dina önskemål om cookies på det sätt som beskrivs nedan.

Valmöjligheterna i din navigator

Du kan ställa in din webbläsare så att cookies registreras på din enhet eller avvisas, antingen systematiskt eller beroende på vem som utfärdat dem. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får förslag om att acceptera eller avvisa cookies innan en cookie registreras på din enhet.

Avtal om cookies

Registrering av en cookie i en enhet är i huvudsak underordnad enhetens användares vilja, som användaren kan uttrycka och ändra när som helst och utan att betala för det, genom de valmöjligheter som erbjuds honom i hans webbläsare.

Om du i din webbläsare har godkänt att kakor registreras på din enhet kan kakor som är inbäddade i de sidor och det innehåll som du har konsulterat lagras tillfälligt i ett särskilt utrymme på din enhet. De kommer endast att kunna läsas av den som utfärdat dem.

Avvisning av cookies

Om du vägrar att registrera cookies på din enhet eller raderar dem som registrerats kommer du inte längre att kunna utnyttja vissa funktioner som är nödvändiga för att navigera till vissa utrymmen på vår plattform. Detta skulle vara fallet om du försöker få tillgång till vårt innehåll eller våra tjänster som kräver identifiering. Detta skulle också vara fallet om vi - eller våra tjänsteleverantörer - av tekniska kompatibilitetsskäl inte kunde känna igen den typ av webbläsare som används av din enhet, dess språk- och visningsinställningar eller det land från vilket din enhet verkar vara ansluten till Internet.

I så fall tar vi inget ansvar för eventuella konsekvenser som uppstår till följd av att våra tjänster fungerar sämre på grund av att vi inte kan registrera eller konsultera de cookies som är nödvändiga för deras funktion och som du har vägrat eller raderat.

Hur kan du utöva dina valmöjligheter beroende på vilken webbläsare du använder?

Hantering av cookies och dina valmöjligheter, konfigurationen av varje webbläsare är olika. Den beskrivs i hjälpmenyn i din webbläsare, vilket gör att du kan veta hur du ändrar dina inställningar för cookies:

Användarnas rättigheter

I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, ändrad genom lag 2004-801 av den 6 augusti 2004, och förordning (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, har användarna:

 • Rätt att få tillgång till sina personuppgifter;
 • Rätt att korrigera sina personuppgifter;
 • Rätt att få sina personuppgifter raderade;
 • Rätt att motsätta sig användningen av sina personuppgifter;
 • Rätt att begränsa sina personuppgifter;
 • Rätten att överföra sina personuppgifter.

Användare som vill hävda sina rättigheter kan skicka sin begäran via e-post till följande adress: legal@AdCreative.ai

Om du ber om att radera dina uppgifter kommer ett bekräftelsemail att skickas till den e-postadress som är kopplad till ditt AdCreative.ai-konto av säkerhetsskäl. Vänligen svara på detta mejl för att bekräfta raderingsprocessen.

Vid utövande av någon av dessa rättigheter måste användarna skicka AdCreative.ai alla element som är nödvändiga för att identifiera dem: namn, e-post, anslutningsidentifierare och eventuellt postadress.

I enlighet med gällande bestämmelser måste deras ansökan dessutom vara undertecknad, åtföljd av en kopia av ett identitetskort med deras signatur och i detalj klargöra vilken rätt till invändning de vill tillämpa och vilken adress de vill ha svaret till.

AdCreative.ai förbinder sig sedan att svara inom högst en (1) månad efter mottagandet av den fullständiga ansökan. Med hänsyn till komplexiteten och antalet ansökningar kan denna period förlängas med ytterligare två (2) månader under förutsättning att AdCreative.ai inom en (1) månad efter mottagandet av ansökningarna informerar användarna om skälen till förseningen.

Om AdCreative.ai inte vidtar några åtgärder efter en begäran ska AdCreative.ai utan dröjsmål och senast inom en (1) månad efter mottagandet av begäran informera den sökande om skälen till att inga åtgärder vidtas.

AdCreative.ai informerar användarna om deras rätt att lämna in ett klagomål till CNIL.

Utöver dessa förfaranden för att radera lagrade uppgifter kan användarna också återkalla tjänstens tillgång till deras uppgifter via Googles sida för säkerhetsinställningar på https://security.google.com/ settings/security/permissions.

Kontakta oss

Kontakta oss för alla frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller för alla synpunkter, förfrågningar eller klagomål om deras sekretess:

 • post till följande adress: ADYOUNEED 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS FRANKRIKE
 • E-post: legal@AdCreative.ai.